Připravované akce

září 200713. a 14. září 2007 pořádá Středisko v rámci Výzkumných záměrů symposium El pensamiento caribeno - siglos XIX y XX . Jednacím jazykem je španělština, přednesené příspěvky budou publikovány ve formě supplementa ročenky Ibero-Americana Pragensia v roce 2008.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií