Symposium Emigración centroeuropea a América Latina 2000

Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1