Prof. Dr. Nathan Wachtel proslovil ve Šporku dvě přednášky:

dne 26. dubna v 16 00 v posluchárně 201 "Las practicas inquisitoriales como fuentes para la historia social y religiosa de Nueva Espana (siglos XVI-XVII)"

dne 29 dubna ve 12 30 v posluchárně 212 "Historia regresiva y memorias marranas en America ibérica (siglos XVI-XXI)"


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií