Přijímací řízení pro rok 2007

Středisko ibero-amerických studií vypisuje pro akademický rok 2007-2008 přijímací řízení pro navazující dvouleté studium iberoamerikanistiky v prezenční formě. Přijímací zkouška je jednokolová s těmito předměty: historie Latinské Ameriky, kultura Latinské Ameriky, geografie Latinské Ameriky

Doporučená literatura ke zkoušce:
Enrique Anderson Imbert, Dějiny literatur Latinské Ameriky, Praha 1966
Anna Housková, Imaginace hispánské Ameriky (Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech), Praha 1998
Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté‚ Praha 1999
Josef Opatrný, Amerika v proměnách století, Praha 1998
Josef Polišenský a kol. Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979
Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, kol., Praha 1996

Další požadavky ke zkoušce: seznam literatury, text bakalářské práce


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií