Nová publikace SIASu

obemi_web.jpg, 10 kB Opatrný, Josef [editor]
Emigración centroeuropea a América Latina IV.

Emigración en testimonios y novelas,
Ibero-Americana Pragensia 17/2006,
Universidad Carolina de Praga Editorial Carolinum,
ISBN 80-246-1269-0,
str. 189.

Sborník příspěvků mezinárodního symposia, které se konalo v červenci 2006 k problematice středoevropské emigrace do Latinské Ameriky za účasti odborníků z Argentiny, Brazílie, Chile, Maďarska, Mexika a České republiky. Většina textů je věnována obrazu emigrace v osobních svědectvích či v literárních dílech.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií