Elektronická konference SIAS

Od března 2003 je v provozu elektronická konference, která bude účastníky zpravovat o přednáškách pořádaných Střediskem iberoam. studií a o kulturních akcích spojených s ibeoramerickou oblastí v Čechách.

Přihlášení/odhlášení - http://web.ff.cuni.cz/mailman/listinfo/sias

V případě, že se vám nezdaří přihlásit: kontaktujte moderátorku konference Simonu Binkovou - simona.binkova @ ff.cuni.cz.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií