Sylaby studijních předmětů

Specializační přednášky

Název studijního předmětu: Specializační přednášky

Forma výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: kolokvium

Anotace předmětu:

Student si volí přednášky po konzultaci s vedoucím diplomového semináře tak, aby doplňovaly jeho studium především s ohledem na předpokládanou diplomní práci (např.dějiny USA, dějiny Španělska, dějiny Portugalska, dějiny mezinárodních vztahů, politické systémy Latinské Ameriky atd.)

Odborná literatura:

Vychází ze zvolených přednášek

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií