Sylaby studijních předmětů

Moderní otroctví a kolonizace Nového světa

Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.

úterý 9.10-10.40

Hybernská 3, č. 212

Předmětem tohoto semestrálního kursu je fenomén moderního otroctví, tedy obnovení instituce otroctví v souvislosti s evropskou zámořskou expanzí 15. - 19. století, především pak kolonizace Ameriky, kde byli zotročováni jednak domorodí obyvatelé (Indiáni), jednak černoši násilím importovaní z Afriky. Cílem bude 1. nastínit historický vývoj otroctví a postihnout význam této instituce pro jednotlivé kolonie, respekt. jednotlivé kolonizující evropské národy; 2. pokusit se pochopit, co vlastně znamenalo být otrokem v Americe, jak se otroci sami vyrovnávali se svou situací a jaký měli manévrovací prostor; 3. odhadnout zisky a ztráty, které z obnovení otroctví vyplynuly Evropě a Africe, a pokusit se pochopit postoj obyvatel Starého světa k této instituci; 4. nastínit vlivy černošské tradice a "vzpomínek na otroctví" pro současnou Latinskou Ameriku.

1. Definice otroctví; otroctví v antice a středověku (21. 2.)
2. Objevení a kolonizace atlantických ostrovů a Nového světa; debaty o otroctví Indiánů; zahájení masivního importu černochů; otroctví v Africe (28. 2.)
3. Otroctví ve španělských koloniích (7. 3.)
4. Otroctví v portugalských koloniích (14. 3.)
5. Otroctví ve francouzských koloniích Francie; karibské kolonie Holandska, Dánska atd. (21. 3.)
6. Otroctví v britských koloniích pevninské Severní Ameriky a v britských ostrovních koloniích (28. 3.)
7. Život otroka v amerických koloniích: shrnutí (4. 4.)
8. Materiální přínos otroctví Starému a Novému světu; ztráty pro Afriku. Reflexe amerického otroctví v Evropě - upevňování evropského sebevědomí (11. 4.)
9. Abolicionismus v teorii a praxi (19. 4.)
10.- 11. 19. století - druhá fáze moderního otroctví. USA, Kuba a Brazílie (25. 4. a 2. 5.)
12. Dědictví moderního otroctví - latinskoamerická identita, kultura a společnost; evropská identita (9. 5.)
13. Shrnutí (16. 5.)


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií