Sylaby studijních předmětů

Hranice mezi hispánským a anglosaským světem v 1. pol. 19. století

dr. Jiří Stískal

středa 8,20 - 10,00

učebna 212, Špork

  1. Rozbor literatury a pramenů k tematice výběrové přednášky
  2. Nezávislost USA a Mexika, jejich modely federace
  3. Vývoj hranice mezi Novým Španělskem a USA a počátky vzájemných pohraničních kontaktů, mexická severní hranice na počátku období nezávislosti
  4. Život na hranici, Indiáni na společné hranici, náboženská otázka, pohraniční ekonomika, společnost a kultura v pohraničí
  5. Koexistence a problémy, Manifest Destiny a americký expanzionismus, Mexiko v Santa Annově období
  6. Osídlení Texasu, cesta k texaské samostatnosti
  7. Hranice na přelomu 30. a 40. let 19. století
  8. Anexe Texasu a mexicko - americká válka
  9. Svědectví průkopníků emigrace z českých zemí a přímých účastníků expanzionistických aktivit USA
  10. Severoamerický expanzionismus na stránkách soudobého českého tisku

Základní literatura k tématu:

FRAZIER, Donald S. (ed.): The United States and Mexico at War. Nineteenth-Century Expansionism and Conflict. Macmillan Reference, Simon&Schuster Macmillan, New York 1998.

OPATRNÝ, Josef: Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka. Libri, Praha 2002.

VÁZQUEZ, Josefina Zoraida. - MEYER, Lorenzo: México frente a Estados Unidos (un ensayo histórico, 1776 - 1993), Fondo de Cultura Económica, México 1995.

WEBER, David J.: The Mexican Frontier, 1821 - 1846. The American Southwest Under Mexico, University of New Mexico Press, Albuquerque 1982.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií