Sylaby studijních předmětů

Politická dynamika soudobé Venezuely

Mgr. Radek Buben

Forma kurzu a časový rozvrh: 1/1 ZS

Forma atestace: Z

Požadavky k atestaci:

Krátký test ověřující znalost povinné literatury a písemná práce na zvolené téma v rozsahu cca 5-8 normostran. Možná jsou i témata ze širší latinskoamerické problematiky, resp.z příslušných oblastí komparativní politologie (tranzice, konsolidace demokracie, dekonsolidace, teorie her, strany v rozvojových zemích, petro-státy etc.)

Podmínky zápisu ke kurzu:

Kurz je určen pro všechny studenty ÚPOL a jiných pracovišť UK. Jediným předpokladem pro úspěšné zvládnutí kurzu je schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce.

Stručná charaktristika kurzu:

Kurz je koncipován s ohledem na dva základní tematické okruhy. Prvním je venezuelský historický vývoj ve 20.století a současné politické dění. Druhým je demonstrace různých teoretických přístupů politické vědy a jejich možná aplikace (nejen) na venezuelský politický proces. Zvláštní pozornost bude věnována aktuálním politickým událostem v zemi.

Kurz počítá se studenty, kteří mají alespoň minimální zájem o latinskoamerickou problematiku nebo o aktuální problémy světové politiky. Žádná jiná předchozí intelektuální formace v jihoamerické politice není ani nutná, ani předpokládaná.

Program:

1.) Charakteristika venezuelského státu.

1.a. Přírodní, etnické a kulturní poměry.

1.b. Problém ropného průmyslu.

1.c. Urbanizace, demografický boom.

1.d Monokultura politický vývoj

2.) Charakter venezuelských politických dějin v 19.století

2.a Nezávislost, násilí, "bolívarismus" jako státní náboženství.

2.b Nestabilita, caudillismus.

2.c Sociální rigidita vs.hypermobilita

2.d Komparace se zbytkem Jižní Ameriky

3.) Juan Vicente Gómez a zrození moderní Venezuely

3.a Teorie Barringtona Moora a venezuelský vývoj

3.b Demokratický césarismus

3.c.Sultanismus

3.d Vznik politických stran

 

 

4.) Demokratizační pokusy

4.a Demobilizace vs.mobilizace

4.b Konflikt elit

4.c Tříletka AD a nástup vojenské diktatury

4.d Marcos Pérez Jiménez

5.) Demokratizace a Pakt z Punto Fijo

5.a Cesta stran ke shodě

5.b Sjednaný přechod

5.c Venezuela vs.Kolumbie

5.d Strany a nic než strany

6.) Charakter venezuelské partitokracie

6.a Proti outsiderům!

6.b Bipartismus

6.c Hypertrofie stranictví?

6.d Kartel, konsolidovaná demokracie, falešná demokracie, limitovaná kompetice?

7.) Dekonsolidace demokracie

7.a Reforma systému

7.b Repolitizace armády

7.c Vláda Carlose Andrése Péreze

7.d Hugo Chávez

8.) Nástup chavismu

8.a Fenomém Chávez

8.b Bolívarovská revoluce

8.c Transformace latinskoamerických stranických systémů.

8.d Politický režim současné Venezuely

 

 

Povinná literatura:

Kornblith, M.-Levine, D.H.: Venezuela: The Life and Times of the Party Systém.

The Helen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, Working

Paper 197, June 1993. (http://www.ndu.edu/~kellogg/WSP/197.pdf)

Kunc, J.: Model Venezuela: Revoluce, "dekonsolidace demokracie, anebo antipolitická

politika? In: Politologická revue, č. 2, prosinec 1999.

Levine, D.: Venezuela. In: Weiner, M. - Ozbudun, E.: Competitive Elections in Developing

Countries. American Enterprise Institute, Duke University Press, 1987.

Mayorga, R.A.: Outsiders and Neopopulism. The Road to a Plebiscitarian Democracy. (kellogg.nd.edu/events/pdfs/mayorgaa.pdf)


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií