Sylaby studijních předmětů

Hispanoamerická literatura (IBRA)

Prof. Anna Housková

ZS 2006/07 1/-
úterý 10,50-11,35 hod. Celetná 13, Aula Cervantes

Přednáška je určena zejména studentům iberoamerikanistiky; nepředpokládá předchozí znalost dějin hispanoamerické literatury a připouští četbu děl v českém překladu. Cílem je podat stručný diachronní přehled literatury od předhispánské doby po současnost, předložit periodizaci, charakterizovat hlavní období a nejznámější spisovatele. Přednáška klade důraz na průběžné sledování trojí kulturní tradice v hispanoamerické literatuře.

V LS naváže specializovanější přednáška zaměřená na utopii a mýtus v hispanoamerické literatuře. Zkouška z Hispanoam. literatury na oboru iberoamerikanistika se bude konat koncem letního semestru. Požadavek ke Zk: orientace v dějinách hispanoamerické literatury, schopnost uvažovat o její specifičnosti, seznam nejméně dvaceti přečtených literárních děl.


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií