Sylaby studijních předmětů

Současná Latinská Amerika

Název studijního předmětu: Současná Latinská Amerika

Přednášející: Nálevka

Formy výuky studijního předmětu : přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Anotace předmětu:

Přednáška přináší přehled základních problémů novodobých dějin Latinské Ameriky od mexické revoluce po současnost s důrazem na vnitřní dynamiku vývoje jednotlivých zemí a globální souvislosti těchto procesů. Zvláštní pozornost věnuje problematice revolucí padesátých let (Guatemala, Bolívie a Kuba), nástupu vojenských režimů (Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, Peru) a demokratizačním procesům v druhé polovině let osmdesátých a v letech devadesátých dvacátého století. Kromě obecných rysů vývoje v celém regionu je výklad zaměřen na situaci v jednotlivých státech a místu Latinské Ameriky v soutěžení supervelmocí v sedmdesátých a omsdesátých letech (středoamerická krize, Kuba).

odborná literatura:

Josef Polišenský a kol. Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979

Josef Opatrný, Amerika v proměnách století, Praha 1998

The Cambridge History of Latin America, VI-X (ed. Leslie Bethell), Cambridge 1986- 1998.

Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, III, Stuttgart 1996

Historia de las Américas, II-IV, Madrid 1991.

Oldřich Kašpar, Dějiny Mexika, Praha 1998

Jan Klíma, Dějiny Brazílie, Praha 1998

Jiří Chalupa, Argentina, Uruguay, Chile, Praha 1999

Josef Polišenský, Stručné dějiny Kuby, Praha 1964

Bernardo García Martínez, Historia de México, México 1985

David Rock, Argentina 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín, Berkeley 1987.

J. L. Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas 1979

Ralph Lee Woodward, Jr. Central America. A Nation Divided, New York 1985 (2. vyd.)

T. Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid 1969


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií