Sylaby studijních předmětů

Úvod do nahuatlu I.

vyučující: Mgr.Vendula V. Hingarová /e-mail:indianske.jazyky@seznam.cz/

Kurz Úvod o nahuatlu si klade za cíl seznámit studenty s morfosyntaktickou strukturu klasického nahuatlu /ze 16.století/ s přihlédnutím k nahuatlu modernímu. První část hodiny bude věnována lekcím z učebnice klasického nahuatlu, druhá část pak konverzačnímu cvičení, četbě textu a poslechu současné variantě nahualtu z východního Mexika.

Průběh kurzu:

 1. Seznámení s kurzem
 2. Nahuatl – současná podoba jazyka
 3. kapitola 1 - osobní zájmena, slovesa, pořádek ve větě
 4. kapitola 2 - slovesa, množné číslo,
 5. kapitola 3 - transitivní slovesa, rozhovory,
 6. kapitola 4 – zájmena,
 7. kapitola 5 - nepravidelná slovesa, lokativ,
 8. kapitola 6 - přípony
 9. číslovky
 10. kapitola 8 – minulý čas
 11. kapitola 9 – minulý čas, budoucnost
 12. závěrečný test

základní literatura: k okopírování v knihovně ibera

Michel Laney: Introducción a la gramática y literatura náhuatl. Mexico, Unam, 1992.

Flores Acre, J.C.: Ma titlatocan Nahuallatolli. Hablemos Náhuatl, México, 2000


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií