Sylaby studijních předmětů

Prameny k dějinám Latinské Ameriky v českých archivech, knihovnách a muzeích

Název studijního předmětu: Prameny k dějinám Latinské Ameriky v českých archivech, knihovnách a muzeích

Přenášející: Binková

Forma výuky studijního předmětu: přednáška kombinovaná s cvičením

Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Anotace předmětu:

Přednáška seznamuje studenty z hlavními prameny k dějinám Latinské Ameriky a hispánského světa vůbec v českých archivech, knihovnách a muzeích, ukazuje možnosti jejich využití v kombinaci s materiály cizího původu. Pozornost je přitom věnována nejen pramenům písemným, ale i sbírkovým fondům českých muzeí a jiných institucí. Součástí kursu je praktické cvičení v podobě čtení dokumentů. Podmínkou připuštění ke zkoušce je demonstrace schopnosti čtení vybraných materiálů.

Odborná literatura:

J. Polišenský, Otázky studia obecných dějin, Praha 1957

J. Polišenský, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky, I-II, Praha 1992-4

B. Baďura, Hispanica e hispanoamericana de los siglos XVI y XVII en los archivos de

Bohemia y Moravia, in: Ibero-Americana Pragensia XXVI, 1992, 195-215


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií