Sylaby studijních předmětů

Výběrový seminář (literární nebo jazykový)

Název studijního předmětu: Výběrový seminář (literární nebo jazykový)

Přednášející: Housková/Mištinová

Forma výuky studijního předmětu: seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, písemná práce

Anotace předmětu:

Student si volí jeden ze dvou výběrových seminářů (literárního a jazykového), jehož obsah určuje každoročně vedoucí semináře. Pokud si student zvolí seminář literární skládá povinně zkoušku z přednášky Dialektologie americké španělštiny. Pokud si zvolí seminář jazykový, skládá povinně zkoušku z americké literatury.

Odborná literatura:

Vychází ze zaměření semináře

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií