Sylaby studijních předmětů

Úvod do iberoamerikanistiky

Přednášející: Opatrný
Forma výuky studijního předmětu: přednáška
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Anotace předmětu:
Přednáška je přehledem problémů, které jsou předmětem zájmu iberoamerikanistky, jako je otázka populačního vývoje amerického kontinentu od prvních migrací do současnosti či problematika formování ekonomiky spjaté se světovým trhem prostřednictvím produktů monokulturního hospodářství. Přináší podrobnou informaci o základních iberoamerikanistických pracovištích ve světě, nejdůležitějších knihovnách, periodicích a orientacích "národních" iberoamerikanistik. Zvláštní pozornost je věnována iberoamerikanistice ve Španělsku, Mexiku a ve Spojených státech, které v řadě ohledů určují vývoj oboru, zejména však iberoamerikanistice české včetně historie česko-latinskoamerických vztahů a dějin zájmu o americký kontinent ve středoevropské společnosti hovořící česky i německy.
1.Koncept Latinské Ameriky
2.Periodizace vývoje latinskoamerické společnosti
3.Etnická podoba Ameriky
4.Migrační procesy na americkém kontinentě v období kolonie
5.Migrační procesy na americkém kontinentě v období nezávislosti
6. Hlavní rysy ekonomiky Latinské Ameriky v období kolonie
7. Hlavní rysy ekonomiky Latinské Ameriky v období nezávislosti
8. Centra studia Latinské Ameriky ve světě
9. Centra studia Latinské Ameriky v České republice
10. Tradice vztahů střední Evropy a Latinské Ameriky v koloniálním období
11. Tradice vztahů střední Evropy a Latinské Ameriky v 19. století
12. Tradice vztahů střední Evropy a Latinské Ameriky ve 20. století

Odborná literatura:
The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean, Cambridge 1985
Cambridge History of Latin America, vol. XI, Cambridge University Press 1995
Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté‚ Praha 1999
A Cultural History of Latin America, ed. by L. Bethell, Cambridge 1998
Hans-Joachim Konig and Stefan Rinke, eds. Transatlantische Perzeptionen:
Lateinamerika-USA- Europa in Geschichte und Gegenwart, 1998
J. L Abellan, La idea de América. Orígen y evolución, Madrid 1972
J. Alcina Franch, Indianismo e indigenismo en América, Madrid 1990
G. Arciniégas, América en Europa, Buenso Aires 1975
R. Romano, Cuestiones de historia económica latinoamericana, Caracas 1966
N. Sánchez Albornoz, The Population of Latin America, Berkeley 1974
A. C. Wilgus, Histories and historians of Hispanic America, New York 1966
L. Zea, El descubrimiento de América y su sentido actual, México 1989


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií