Sylaby studijních předmětů

Dějiny Latinské Ameriky 3 (Války za nezávislost a formování moderní společnosti)

Přednášející: Opatrný
Formy výuky studijního předmětu : přednáška
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Anotace předmětu:
Semestrální přednáška je součástí kursu Dějiny Latinské Ameriky a navazuje na část věnovanou koloniálním režimům. Poskytuje zevrubný přehled dějin Latinské Ameriky v rozměru obecných problémů věnované problematice od válek za nezávislost po počátek 20. století. Vysvětluje předpoklady válek za nezávislost a sleduje jejich průběh. Poté představuje jak obecné tendence vývoje, které se pak promítají do pozdějšího obrazu latinskoamerické společnosti (caudillismus) tak politické události a hospodářské a sociální poměry v jednotlivých státech, přičemž je kladen důraz na země významnější (Mexiko, Argentina, Brazilie, Chile, Kolumbie, Peru). Značná pozornost je věnována mezinárodnímu kontextu vývoje v Latinské Americe(zejména politika Velké Británie i nástup Spojených států v regionu) a předpokladům změn, které vrcholily zejména v mexické revoluci.
1.Předpoklady válek za nezávislost a jejich protoganisté
2. Průběh válek za nezávislost
3. Brazilské císařství
4. Karibská oblast v první polovině 19.století
5. Velká Kolumbie a její rozpad
6. Rosasova Argentina
7. Chile jako regionální mocnost
8. Spojené provincie střední Ameriky a fragmentalizace regionu
9. Peruánsko-bolivijská konfederace
10. Modernizace regionu
11. Porfiriát a předpoklady mexické revoluce
12. Španělsko-americká válka a "panamská revoluce"

Literatura:
Josef Polišenský a kol., Dějiny Latinské Ameriky,. Praha 1979
Josef Opatrný, Amerika v proměnách století, Praha 1998
The Cambridge History of Latin America, I-V (ed. Leslie Bethell), Cambridge 1984-1986.
Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, I-II, Stuttgart 1992-1994
Historia de las Américas, II-IV, Madrid 1991.
Jan Klíma, Dějiny Brazílie, Praha 1998
Jiří Chalupa, Argentina, Uruguay, Chile, Praha 1999
Josef Opatrný, Kuba, Praha 2002
Bohumír Roedl, Peru, Praha 2003
Josef Opatrný, Mexiko, Praha 2003
Josef Opatrný, Panama, Praha 2004
Timothy E. Anna, Spain and the Loss of America, Lincoln 1983
Roderick J. Barman, Brazil: The Forging of a Nation, 1798-1852, Stanford 1988.
Historia de Cuba, (I-III), La Habana 1991-1998
John Major, Price Possession: The United States and the Panama Canal, New York 1993
J. L. Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas 1979
Ralph Lee Woodward, Jr. Central America. A Nation Divided, New York 1985 (2. vyd.)
María Sáenz Quesada, La Argentina. Historia del país y de su gente, Buenos Aires 2001
Historia General de México, México 2004Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií