Archiv událostí

29.10.2007Konference Česko-španělské vztahy
21.3.2008Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 17/2006, Emigración centroeuropea a América Latina IV. Emigración en testimonios y novelas, Josef Opatrný, ed., Praha 2006, págs.
19.3.2008Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 15/2005, Nación y cultura nacional en el Caribe hispano, Josef Opatrný, ed., Praha 2006, 371 págs.
září 2007 Nová publikace SIAS - Caribe/Caribes: Criollización y procesos de cambi
říjen 2007Symposium Relaciones checo-espanolas
září 2007Pilar Máynez Vidal z UNAMu prednáší v SIASu a na Ústavu románských studií
září 2007Symposium El pensamiento caribeno - siglos XIX y XX
2007

Koncepce SIAS pro příštích pět let

Přijímací řízení pro rok 2007

květen 2007

Zahájení letního kursu pro studenty TEC Monterrey

leden 2007Zpráva o činnosti SIAS za rok 2006
únor 2006Recenze publikace SIAS
únor 2005 Nová publikace SIAS - Emigración centroeuropea a América Latina IV.
červenec 2005 Simposio Internacional "La emigración centroeuropea a América Latina".
červen/červenec 2006 Summer course for Students of the Technological institute
1th course start session
closing session and grant of certificates
2nd course start session
closing session and grant of certificates
leden 2006 Studentka iberoamerikanistiky Hana Bortlová získala třetí místo v soutěži Premio iberoamericano vypisované velvyslanci iberoamerických zemí v Praze. Porota ocenila její práci věnovanou problematice španělské občanské války.
listopad 2004
srpen 2005
Programa del Simposio 250 aniversario del nacimiento de Alejandro Malaspina | fotografie ze zahájení | Prezentace knihy
srpen 2005 Simposio Internacional "Nación y cultura nacional en Caribe hispano"
Programa del Simposio | Fotografías | Poster
červen 2005 Summer course for Students of the Technological institute
start session
closing session and grant of certificates
červen 2005Dne 6. června v 17 hodin byl promítnut v posluchárně č. 206 ve Šporku film EL EMBRUJO de SHANGHAI podle románu významného španělského autora Juana Marsé. Juan Marsé se zúčastnil promítání.
červen 2005J. Opatrný: Velká siouxská válka
květen 2005M. Křížová: La ciudad ideal en el desierto. Proyectos misionales de la Compania de Jesus y la Iglesia Morava en la America colonial.
květen 2005J. Opatrný (ed.): Emigracion centroeuropea a America Latina, III
duben 2005Prof. Dr. Nathan Wachtel proslovil dvě přednášky: dne 26. dubna v 16 00 v posluchárně 201 "Las practicas inquisitoriales como fuentes para la historia social y religiosa de Nueva Espana (siglos XVI-XVII)"; dne 29 dubna ve 12 30 v posluchárně 212 "Historia regresiva y memorias marranas en America ibérica (siglos XVI-XXI)"
červenec 2004 Mezinárodní symposium "La emigración centroeuropea a América Latina", 29.-30. července 2004 ve 206 ve Šporkově paláci
Program | Fotografie ze zahájení
červenec 2004 Summer course for Students of the Technological institute (2nd course)
start session
closing session and grant of certificates
červen 2004 Summer course for Students of the Technological institute (1th course)
start session
closing session and grant of certificates
červen 2004 Ocenění doktorandky SIAS Petry Binkové
leden 2004 Činnost Střediska v roce 2003
listopad 2004 24. 11. La presentación del libro México de Josef Opatrný
Presentace knihy Mexiko Josef Opatrného
říjen 2004 Středisko zve na Koncert pro Boquerón
Domenico Zipoli (1688-1726) | San José del Boquerón
únor 2004 Kauza nejen Dějin Karibské oblasti doc. dr. Oldřicha Kašpara, CSc, člena korespondenta Academia Mexicana de la Historia
srpen 2003 Zahájení mezinárodního symposia "Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX", které se konalo ve dnech 14. a 15. srpna 2003 / Inauguración del Simposio Internacional "Cambios y revoluciones en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX" celebrado el 14 y 15 de agosto de 2003"
květen 2003 Fotografías de la videoconferencia con el Dr. Miguel León-Portilla
květen-červen 2003 Fotografie: Letní kurs pro studenty Technologického institutu v Monterrey (Mexiko)
Pictures: Summer course for Students of the Technological institute in Monterrey
1. course: course opening | closing session and grant of certificates
2. course: course opening
březen 2003 Slavnostní předání ceny Isabely Katolické / Acto de entrega de la Orden de Isabel de Católica
březen 2003 Elektronická konference SIAS: přihlašte se!
leden 2003 Činnost SIAS v roce 2002
říjen 2002 Paraguayský ministr zahraničních věcí José Antonio Moreno Ruffinelli navštívil Středisko ibero-amerických studií FF UK
srpen 2002 Mezinárodní symposium Emigración centroeuropea a América Latina II : fotografie ze zahájení
květen-červen 2002 Fotografie: Letní kurs pro studenty Technologického institutu v Monterrey (Mexiko)
Photos: Summer course for Students of the Technological institute in Monterrey

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií