Události

Paraguayský ministr zahraničních věcí José Antonio Moreno Ruffinelli navštívil Středisko ibero-amerických studií FF UK


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií