Činnost Střediska ibero-amerických studií FF UK v roce 2000

Středisko vyvíjelo i v roce 2000 zejm. činnost 1) pedagogickou a 2) vědeckou.

Ad. 1)

  1. iberoamerikanistický kurs navštěvovaný dosud studenty různých oborů jako doplněk byl vypsán pro studenty historie jako specializace.

  2. Středisko ibero-amerických studií nabídlo ve spolupráci s pedagogy dalších fakultních pracovišť na základě jednání zahraničního odd. rektorátu UK a oddělení zahraničních programů Technologického institutu v Monterrey - ITESM (Mexiko) studentům mexické instituce měsíční kurs "Středoevropská historie a kultura" ve španělském a anglickém jazyce. Konal se v termínu 18. 6. - 16. 7. 2000 za účasti dvaceti studentů, jejichž kladné hodnocení celé akce vedlo k požadavku mexické strany rozšířit pro rok 2001 nabídku jak tematicky tak co do počtu účastníků kursu. Požadavek byl vedením FF UK akceptován a podle stávající představy by tak mělo Středisko zajistit v termínu 18. 6. - 14. 7. 2001 program pro 45 studentů ITESM.

  3. V rámci spolupráce s universitou v Oviedu (Španělsko) přednášel prof.dr. J. Opatrný na letním kursu, pořádeném oviedskou universitou v Gijónu.

Ad. 2) Středisko uspořádalo v rámci výzkumných záměrů ve dnech 7. a 8. července 2000 mezinárodní konferenci Emigración centroeuropea a América Latina. Zúčastnilo se jí 35 historiků z Brazílie, Argentiny, Chile, Peru, Mexika, Rakouska, Maďarska, Polska a České republiky. Akce byla otevřena i pro studenty fakulty. Výsledky byly publikovány jako Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 8, 2000 pod titulem Emigración centroeuropea a América Latina (str. 334). Na počátku roku 2000 vyšel též další svazek ročenky Ibero-Americana Pragensia, vol. XXIII, 1999 (str. 299) .


Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií