Josef Polišenský a kol., Dějiny Latinské Ameriky"V oblasti myšlení zastihlo 20.století Latinoameričany v pozitivistickém ovzduší řádu a pokroku. Brzy s však dostavila antipozitivistická reakce, v níž rozhodující roli sehrála Bergsonova filosofie, zčásti i někteří filosofové němečtí (Spengler). Stopy německého historismu nesou práce Humberta Plazy a Guillerma Francoviche, význačného bolivijského filosofa."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 175Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1