Text dopisu J. Opatrného předsedkyni Etické komise FF UK prof. dr. Heleně Haškovcové.
Prof. Dr. Josef Opatrný
Středisko ibero-amerických studií FF UK
Hybernská 3
Praha 1
Etická komise FF UK
K rukám p. předsedkyně
Prof. Dr. Heleny Haškovcové

V Praze, dne 22. ledna 2003.


Vážená paní předsedkyně a milá kolegyně,Obracím se na Vás ve věci opakovaného porušování etiky vědecké práce ze strany pana doc.dr. Oldřicha Kašpara. Posledním impulsem k tomuto podání je publikace Kašparovy práce Dějiny Karibské oblasti, kde jsou v desítkách případů použity části textu jiných autorů bez uvedení pramene. Komise může tyto příklady bez problémů najít na příslušných místech publikací, jež zmiňuji jako příklady ve své poznámce ke knize, již jsem napsal pro Český časopis historický (dosud nebyla uveřejněna) a kterou přikládám pro Vaši informaci. Současně připojuji zamyšlení dr. Simony Binkové nejen nad prací Dějiny Karibské oblasti publikované včera v novinách Babylon.
Domnívám, se, že by se komise měla tímto případem z různých důvodů zabývat a dovoluji si požádat Vás o stanovisko k celé záležitosti.

S pozdravem

Josef OpatrnýFilozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1