Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"Trinidad byl objeven Kryštofem Kolumbem 31. 6. 1498 při jeho třetí cestě do Ameriky. Kolumbus zanechal na ostrově posádku a prohlásil ho za součást španělské Koruny. Ostrov se stal významným střediskem obchodu mezi španělskou metropolí a koloniemi. Pro důležitou geografickou polohu a výborné přístavy byl často napadán anglickými korzáry. Španělskou posádku porazila rok 1797 anglická vojska vedená Ralphem Abercrombym. Roku 1802 byl Trinidad amienským mírem definitivně přiřčen Velké Británii. Po zrušení otroctví v roce 1834 vznikl nedostatek pracovních sil. Do roku 1818 se přistěhovalo na Trinidad asi 150 000 Arabů, Indů a Číňanů.
Tobago bylo objeveno Kolumbem ve stejném roce jako Trinidad. Roku 1625 s ostrova zmocnili Angličané, kteří byli později vytlačeni Holand'any. V 18. stoleí bylo Tobago předmětem sporu mezi Angličany a Francouzi. Pařížskou smlouvou z roku 1814 bylo určeno Velké Británii.
V roce 1888 byly oba ostrovy administrativně spojeny a staly se součástí britské koloniální říše. V roce 1941 byly na základě angloamerické dohody na ostrově Trinidad zřízeny vojenské základny USA."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 210nFilozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1