Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"Nejstaršími obyvateli ostrova byli Indiáni Arawakové, kteří jej opustili ještě před příchodem prvních Evropanů. Přesné datum objevení ostrova není známo, ale předpokládá se, že jej objevili Portugalci a pojmenovali podle chlupatých stromů, které zde rostly - Barbados. O tom, kdy na ostrov připluli Angličané, se vedou spory, potvrzena jsou jejich přistání na Barbadosu roku 1620 a 1624. Prvních 80 kolonistů zde bylo vysazeno kapitánem Powelem roku 1627 a v důsledku prudkého nárůstu přistěhovalectví jich bylo o rok později již více než 2000. Za vlády anglického krále Karla I. byly o ostrov vedeny spory mezi vévody z Permbroke a Carlislu. Vévoda z Carlislu posléze dobyl území vojenskou silou a připojil ostrov ke skupině Závětrných ostrovů. Přístav Bridgetown, založený v roce 1629, se stal sídlern guvernéra celé skupiny ostrovů Malých Antil až do roku 1885, kdy byla na Barbadosu ustavena samostatná vláda. Parlament Barbadosu byl po Bermudách nejstarším v britské koloniální říši. Barbados se stal zakládajícím členem Západoindické federace (West Indies Federation) ustavené roku 1958 a zůstal jejím členem do května 1962. Nezávislost Barbadosu byla vyhlášena 30. 11. 1966."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002,197Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1