Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"Roku 1627 jej věnoval anglický král vévodovi z Carlislu, ale ostrov zůstával celkem stranou zájmu jak Angličanů, tak Francouzu. Vzájemnou francouzsko-anglickou dohodou byl vyhlášen za neutrální a ponechán původním obyvatelům. Teprve roku 1795 byl opět prohlášen za součást britské koruny. Za pomoci Francouzů se však domorodí Karibové proti Angličanům vzbouřili. Povstání bylo zdoláno a pro výstrahu, aby se podobné vzpoury neopakovaly, se rozhodla anglická vláda v roce 1797 transportovat 5080 Karibů z ostrova St. Vincent na ostrov Ruatan v honduraském zálivu.

St. Vincent byl podobně jako většina ostatních karibských závislých zemí členem Západoindické federace až do jejího rozpadu v roce 1962. Potom se na základě zákona West Indies Act stal také státem přidruženým kVelké Británii. Statut přidružení byl potvrzen ústavní konferencí v Londýně roku 1969.

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 210Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1