Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"Ostrov byl objeven roku 1493 Kryštofem Kolumbem na jeho druhé cestě do Zá- padní Indie a pojmenován podle kostela Panny Marie z Antiguy v Seville. Jako první osadníci se zde objevili Britové, kteří přišli v roce 1632. Zprvu se pěstoval hlavně tabák, který byl později nahrazen výnosnější cukrovou třtinou. Prosperita ostrova nastala zejména po dovozu levné pracovní síly z Afriky. Přes pokusy Francouzů získat Antiguu (v roce 1666) pro sebe, udrželi si ji Angliča- né (od roku 1667 Antigua, 1668 Barbuda). Otroctví bylo zrušeno roku 1834. 1871-1956 součástí britské kolonie Leeward Islands (Závětrné ostrovy), 1958-196 Západoindické federace. Antigua se připojila k Západoindické federaci a zůstala členem až do jejího rozpadu. Od 27. 2. 1967 je Antigua státem přidruženým kVelké Británii."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002,195Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1