Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"Začátek nového věku klade historie k 12. říjnu roku 1492, kdy Kryštof Kolumbus zakotvil u Baham, přesněji řečeno u ostrůvku Guanahaní, jenž nazval San Salvador, později byl nazýván též Watlingův ostrov, a tím objevil Starému svět Nový svět - Ameriku. Původní indiánské obyvatele ostrova nazýval Kolumbus Lucayany. Španělé je převáželi z jejich domova na otrockou práci do dolů na Kubě a na Hispaniole. Postupně tak byli vyhubeni. V 16. století byly již neobydlené Bahamy opanovány Brity. V roce 1647 se vytvořila společnost Company c Eleutherian Adventures, která začala kolonizovat ostrovy. Nejprve Eleutheri New Providence a další. První civilní a vojenská korunní vláda byla vytvořen 28. 10. 1717. Roku 1776 obsadilo krátce hlavní město Nassau vojsko Američanů bojujících za nezávislost, později námořní síly španělského krále. Po španělskc anglické válce byly nakonec Bahamy roku 1783 přiřčeny opět Velké Británii. Otroctví na ostrově bylo zrušeno roku 1838. Velká prosperita nastala za americké občanské války, neboť ostrovy sloužily jako základna lodí provádějících námořní blokádu států Konfederace. V roce 1940 si USA pronajaly na 99 let m mořní základnu na ostrově Great Exume, která je však v současnosti mimo provoz. USA mají kromě toho na Bahamách řadu jiných vojenských zařízení. Podle Bahamského zákona z roku 1963 získaly ostrovy statut britské kolonie s vnitřní samosprávou."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002,196Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1