Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"Kolumbus spatřil dnešní Kajmanské ostrovy roku 1503 a nazval je Las Tortugas podle velkého počtu želv, které tam nalezl. Od roku 1530 jsou ostrovy známy jako Kajmanské. Název pochází patrně ze záměny leguána s aligátorem (caymán). Dlouhá léta byli původními osadníky ostrovů zběhlí námořníci, bukanýři, dlužníci a ostatní vyděděnci společnosti. O osídlení v pravém slova smyslu lze mluvit až v 18. století. Před zavedením paroplavby byly přístavy Kajmanských ostrovů vyhledávaným útočištěm plachetnic. Parníky pak ostrovy míjely a jejich izolace byla prolomena teprve zavedením letecké dopravy."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 204Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1