Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"…ostrov objevil roku 1493 Kryštof Kolumbus na druhé plavbě do Ameriky a nazval jej podle kláštera Guadeloupe v Estremaduře. Vlastníci ostrova se střídali. Nejdříve jej obsadili Španělé, později svedli tuhé boje o jeho ovládnutí Angličané s Francouzi. Pod francouzskou správou je ostrov bez přerušení od Napoleonovy porážky u Waterloo roku 1815. Od 19. 3. 1946 byl koloniální statut ostrova změněn na zámořský departement Francie."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 201Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1