Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"V rané historii byly ostrovy osídleny Arawaky a Kariby. Curacao objevil roku 1499 Alonso de Ojedo při výzkumné cestě pod záštitou Ameriga Vespucciho. Po roce 1527 byl ostrov obsazen a osídlen Španěly. Ve 30. letech 17. století byli španělští osadníci Holand'any donuceni vystěhovat se na americkou pevninu. Holand'ané se stali jedinými pány ostrova Curacao a obsadili i Bonaire a Arubu. Za napoleonských válek byly ostrovy přechodně okupovány Angličany. V 19. století byly na Curacau a ostatních ostrovech vybudovány přístavy, čímž byla zajištěna jejich prosperita jako významných obchodních středisek. Moderní průmyslový rozvoj se datuje od roku 1916, kdy byla anglo-holandskou firmou Royal Dutch-Shell vybudována první rafinerie nafty. Naftové rafinerie na ostrově Aruba byly založeny v roce 1925. Využilo se jednak blízkosti bohatých ropných ložisek ve Venezuele, jednak výborných přístavních podmínek.

Ostrovy Saba, St. Maarten a St. Eustatius jsou součástí řetězu Závětrných ostrovů. Tyto ostrovy vystřídaly během 17. století několik pánů, než se definitivně staly holandským vlastnictvím.

Od 29. l. 1954 představuje skupina šesti antilských ostrovů integrální součást Nizozemského království s vlastní autonomní vládou."

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 207Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1