Vlastimil Beneš, Jiří Marek a kol, Karibská oblast"Jamajka byla objevena Kryštofem Kolumbem v roce 1494, jenž ji pojmenoval Santiago (Sant Iago). Původní obyvatelé Indiáni Arawakové byli brzy po obsazení ostrova Španěly vyhubeni. Španělům sloužila Jamajka jako základna k pronikání na americký kontinent. Roku 1665 byla dobyta Angličany. Většina španělského obyvatelstva po anglickém vítězství ostrov opustila, zůstali pouze někteří otroci ze španělských panství. Tito otroci, zvaní maroni, utíkali do vnitrozemí, do těžko přístupných hor a vedli odtud proti Angličanům prakticky až do konce 18. století partyzánskou válku. Jejich potomci dosud žijí ve vnitrozemí.

Formálně byla Jamajka postoupena Angličanům už v roce 1670. Vzhledem k vynikající strategické poloze ve středu španělské koloniální říše byla po dlouhou dobu základnou pro nájezdy anglických korzárů a bukanýrů na španělská území nejen v Karibské oblasti, ale také ve Střední a Jižní Americe. "

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 203Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1