Josef Opatrný, Kuba"Kubánští anexionisté velmi dobře věděli, že v USA existují vlivné politické síly zastávající anexionistické názory. S jejich pomocí se v roce 1848 přímo obrátili na amerického prezidenta Polka. Navrhli mu, aby USA zahájili se Španělskem jednání o koupi ostrova, což nakonec americká administrativa po jistém váhání učinila. Americkému vyslanci v Madridu však jeho partneři zcela nekompromisně oznámili, že Španělsko Kubu raději potopí, než by ji předal jiné mocnosti. Kubánští stoupenci anexionismu, vedení bývalým generálem Narcisem Lópezem, začali proto z amerického exilu připravovat ozbrojený výsadek ve střední části ostrova. Ten měl podle jejich představ nejdříve vyprovokovat rozsáhlé povstání a pak přimět Spojené státy k zásahu. Třebaže López ve svých pokusech neuspěl a Španělé ho nakonec popravili, měly diskuse kolem anexionistického programu důležité místo v procesu sebereflexe kreolské společnosti na Kubě."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 141.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1