Josef Opatrný, Kuba



"Během sporu s předním představitelem demokratického anexionismu Gasparem Betancourtem, jenž trávil pro změnu léta vyhnanství v New Yorku, formuloval Saco myšlenku kubánství-cubanidad. Inkorporaci Kuby do USA charakterizoval jako krok, který by sice přinesl ekonomický rozkvět, avšak tvrdě zaplacený ztrátou kulturní identity a svébytnosti. Jednalo se o koncepci národa založeného především na kulturní, nikoliv politické identitě. Své výhody dokládal Saco mimo jiné poukazem na situaci v Rakouské říši a přímo se zmiňoval i o Češích."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 142.



Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1