Josef Opatrný, Kuba"Hlavním předmětem trvalého napětí mezi zastánci osamostatnění zůstával vztah k otroctví. Radikálové, podporovaní barevnými příslušníky povstalecké armády, rezolutně požadovali okamžité zrušení otroctví na územích, která povstalci stabilně či na přechodnou dobu kontrolovali. Podle názoru plantážníků měl být tento komplikovaný problém vyřešen až po dosažení konečného vítězství. První kubánský prezident Manuel de Céspedes tak musel čelit tlaku z obou stran a nakonec na svůj úřad raději rezignoval. Při pokusu opustit Kubu však byl Španěly zajat a popraven."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 143.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1