Josef Opatrný, Kuba"Dne 8. listopadu 1877 se tedy po několika informativních schůzkách sešla konference zástupců spolků tabákových dělníků, která vyzvala k vytvoření organizace dělnických spolků spjatých smlouvami, jejichž vzorem byly stanovy Španělské federace práce (Federación Espaňola de Trabajo).

Solidární akce při několika stávkách se ukázaly být natolik účinné, že se v roce 1892 sešel v Havaně regionální dělnický kongres, jehož řečníci odkazovali dílem na potřebu studia revolučního socialismu, dílem se odvolávali na anarchismus a požadovali také spolupráci s organizacemi tabákových dělníků v USA, což vyvolávalo u koloniálních úřadů silné podezření." Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 147-148.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1