Josef Opatrný, Kuba"…soustavná kritika dosavadního rozdělování Kubánců na bílé a barevné. Jeho často citovaná věta: Cubano es más que blanco, más que mulato y más que negro (Kubánec je víc než bílý, víc než mulat, víc než černoch) vytvořila novou představu kubánského národa. Martího autorita pak přispěla k tomu, že se tento nový obraz Kubánce šířil mezi různé vrstvy společnosti v kolonii."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 149.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1