Josef Opatrný, Kuba"V dělnických spolcích získal mnoho stoupenců José Martí (1853-1895), básník, novinář a esejista. Studium historie, ale také účast na politickém a kulturním životě amerického kontinentu (působil jako dopisovatel předních latinskoamerických novin v USA) jej vedly ke stále větším pochybám o charakteru společnosti, v níž v New Yorku žil, a zejména o jejím vztahu k Latinské Americe. Martí varoval země Jižní Ameriky před politickou nadřazeností, již USA vůči svým jižním sousedům uplatňovaly. Vyjádřil tak obavy, kterými trpěla celá řada hispanoamerických intelektuálů, a jeho eseje Matka Amerika (Madre América) a Naše Amerika (Nuestra América) udělaly z kubánského exulanta jednoho z nejčtenějších a nejuznávanějších autorů španělsky mluvících zemí." Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 148.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1