Josef Opatrný, Kuba"…způsobený podle dnešních výzkumů samovznícením třaskavé směsi uhelného mouru a rozpáleného vzduchu v prázdných palivových bunkrech, připsala americká strana hbitě španělských intrikám…"
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 150.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1