Josef Opatrný, Kuba"Vztahy mezi okupačními orgány na Kubě a zástupci kubánské společnosti byly bezprostředně po válce velmi napjaté. V čele padesátitisícové americké armády stanul nejdříve generál John R. Broke a od prosince roku 1899 řídil správu ostrova Leonard Wood. Situace však nedošla tak daleko jako na Filipínách, kde se Spojené státy dostaly s bývalými protišpanělskými bojovníky do otevřeného konfliktu a partyzánská válka zde trvala až do počátku 20. století.

Kubánská reprezentace, podněcovaná odporem velké části veřejnosti, sice odmítala požadavky americké strany (jako byly kontrola nad kubánskou zahraniční politikou a právo zcela otevřeně zasahovat do vnitřních záležitostí ostrova), ale na budování nezávislosti v americkém stylu to nemělo pražádný vliv."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 151Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1