Josef Opatrný, Kuba"Na rozdíl od dalších členů Grauova kabinetu, kteří zaujímali k USA velmi kritický postoj, navázal plukovník Batista úzké kontakty s americkým velvyslanectvím a zůstal oddaným vykonavatelem příkazů z Washingtonu až do druhé poloviny 50. let, kdy jej Spojené státy v kritické situaci opustily. Batista to vzhledem ke své celoživotní proamerické politice považoval za zradu, a za místo svého exilu proto nezvolil jako Machado Spojené státy, ale Španělsko."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 162.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1