Josef Opatrný, Kuba"Tento Castrův program neměl naprosto nic společného s marxismem a Komunistická strana Kuby útok na kasárna odsoudila ve svém listě Dnes (Hoy). Odmítla myšlenku ozbrojeného boje proti diktatuře a označila Castrovu akci za buržoazní avanturismus." Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 164.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1