Josef Opatrný, Kuba"Základna u San Cristóbalu byla již těsně před dokončením, když zprávy o ní vedly 22. října 1962 USA k blokádě Kuby. Spojené státy také ultimativně vyzvaly Sovětský svaz k odstranění základen. Po několika dnech sovětsko-amerických jednání, kdy část politiků a většina sdělovacích prostředků celého světa nevylučovala možnost nukleárního konfliktu, Sovětský svaz ustoupil a rakety i letadla z Kuby odvezl. Spojené státy se zato zavázaly Kubu nenapadnout, a navíc stáhly svoje vlastní rakety z Turecka. Třebaže byly Spojené státy za krize donuceny fakticky uznat existenci ... ppokračování viz str. 77 - 78" Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, 171Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1