Josef Opatrný, Kuba"Krize však byla příliš hluboká a ani pokus částečně uvolnit omezení v oblasti soukromého podnikání v malých rodinných podnicích nepřinesl očekávaný úspěch. Výsledkem vzniklého napětí byla další vlna emigrantů do USA, kteří v roce 1994 opouštěli ostrov na primitivních vorech, zhotovovaných přímo na pobřeží z pneumatik, prken a dalšího materiálu."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 175.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1