Josef Opatrný, KubaV roce 1990 , kdy se už tak problematické zásobování oproti předcházejícím letům ještě zhoršilo, vyhlásil Castro Zvláštní režim v období míru (Período Especial en tiempos de paz). "
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 175.

"A po zhodnocení vývoje ve východní Evropě došel nepochybně k závěru, že každá reforma vede k destrukci systému, a od počátku 90. let prosazoval jeho režim politiku pozvolného a kontrolovaného navazování ekonomických kontaktů s vnějším světem bez vnitřních reforem. V rámci tohoto programu byly zakládány nové podniky se zahraniční účastí, ale pod kontrolou státu, které měly zajistit Kubě dostatek deviz. Stejnému cíli sloužila legalizace vlastnictví dolaru, zaměřená na získávání peněz se Spojených států prostřednictvím emigrantů posílajících příbuzným a známým značný objem finančních prostředků.

Velkou pozornost věnovala vláda turistickému průmyslu. Byla vybudována řada hotelů, často ve spolupráci se španělskými a kanadskými cestovními agenturami."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 175.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1