Josef Opatrný, Kuba"Přes všechny otazníky posledního desetiletí pomáhá Castrovi pozvolná ekonomická stabilizace spolu s protiamerickou rétorikou udržet i nadále politickou moc."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 175.

"K další proměně pak došlo v devadesátých letech 20. století, zejména po tom, kdy Česká republika přednesla opakovaně návrh rezoluce odsuzující porušování lidských práv na Kubě, předkládaný do té doby delegací Spojených států amerických. Kubánská úřední místa začala označovat Českou republiku za lokaje USA, byť až do počátku roku 2001 nevystupovala proti emisarům různých českých humanitárních organizací poskytujících pomoc kubánským disidentům. Kubánské úřady zasáhly až v okamžiku, kdy na Kubu přijeli v zastoupení americké organizace Freedom House Ivan Pilip a Jan Bubeník. Využily jejich zatčení jak na domácí, tak i mezinárodní scéně a pak je p jejich písemné omluvě propustily na svobodu. Celá aféra měla jeden kladný efekt: po dlouhé době došlo k přímému kontaktu oficiálních míst na vyšší úrovni, aniž by se ovšem výrazně změnil stav vzniklý po rozpadu Československa, kdy

slovenská strana využila starších kontaktů k udržení obchodních vztahů."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, str. 189-190.Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1