Josef Opatrný, Kuba"V šedesátých letech 19. století zhotovil malíř Bohumil Kroupa litografii Havany."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 187

"V této době sledovali čeští producenti cukru Karibskou oblast, hlavně Kubu především jako nebezpečného konkurenta. Když se v době španělsko-americké války v roce 1898 objevila hrozba začlenění Kuby do americké Unie, což by znamenalo spojení silného amerického kapitálu s kubánskými výrobci třtinového cukru, označil to český agrární tisk za smrtelnou hrozbu pro pěstitele cukru ve střední Evropě."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 187

"Po vzniku Československé republiky patřila karibská Kuba k prvním latinskoamerickým zemím, které navázaly už na počátku 20. let s novým středoevropským státem diplomatické styky.V té době ji také navštívily různé osobnosti českého kulturního života .Například malíř T.F.Šimon zmiňuje ve svém cestopise s obdivem architekturu Havany."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 189

"Velkou proměnu přinesl rok 1959. Ještě za bojů v Sierra Maestře prodávalo Československo kubánským partyzánům zbraně; další československé zbraně koupila Castrova vláda za jednu z prvních sovětských půjček. Po příklonu Castra k SSSR a po odchodu významné části kubánské inteligence nastoupili na její místa mimo jiné i českoslovenští odborníci. Řada kubánských studentů také absolvovala vysoké školy v ČSSR. V 70. letech pracovaly v našem průmyslu i desetitisíce kubánských dělníků a na základě osobních kontaktů, vyvíjejících se už od předchozího desetiletí, vznikl mezi oběma státy specifický vztah vymykající se tehdejším oficiálním relacím mezi státy socialistického tábora."
Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha, Nakladatelství Lidových novin 2002, 189

"Během španělsko-americké války byli mezi dobrovolníky v americké armádě na Kubě i čeští vystěhovalci do USA, jejichž poznámky o ostrově i o samotné válce pak publikoval čechoamerický krajanský tisk i noviny vycházející v Čechách. Část komentářů přitom zmiňovala příklad Kubánců bojujících za národní svobodu jako vzor pro českou společnost, další pak varovaly před americkou expanzí znamenající hrozbu celé staré Evropě."Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1