Josef Opatrný, Kuba"Nejpozději koncem 18. století se na českém trhu objevil třtinový cukr, distribuovaný ve střední Evropě zpravidla přes Lipsko. Nelze přitom vyloučit, že se o karibské exportní komodity, zejména tabák a cukr, zajímali už předtím obchodníci z rakouské monarchie zakládající v polovině 18. století společnost pro import koloniálních produktů. Jen o málo později strávil několik měsíců na ostrovech v Karibském moři při sběru rostlin pro botanickou zahradu vídeňský univerzitní profesor Nicolas Joseph von Jacquin (1727-1818), budoucí učitel význačného českého botanika Tadeáše Haenkeho ( 1761-1817), účastníka proslulé španělské vědecké výpravy na západní polokouli (1789-1794) vedené kapitánem italského původu Alejandrem Malaspinou.
Velký impuls pro kontakty českých zemí s karibskými ostrovy znamenalo paradoxně ochromení obchodu s tropickými plodinami v období napoleonských válek. Také střední Evropa musela hledat něco, čím by nahradila výpadek v importu třtinového cukru. Byly to právě české země, kde se intenzivně experimentovalo s cukrovou řepou a kde se stal už v polovině 19. století řepný cukr důležitým produktem jak zemědělství, tak i průmyslu. Strojírenské podniky v Praze pak ve druhé polovině 19. století exportovaly zařízení pro cukrovary nejen do Evropy, ale i do zámoří, včetně karibského ostrova Kuby."

"Ve druhé polovině 19. století se do Karibské oblasti, zejména na Kubu, dostali také někteří čeští cestovatelé. Benedikt Roezl (1824-1885), sběratel orchidejí a dalších exotických rostlin pro evropská zahradnictví, objevil v 60. letech 19. století na ostrově několik dosud vědecky nepopsaných rostlin z rodu cykasů a byl za svůj návrh úprav botanické zahrady v Havaně jmenován dopisujícím členem místní Akademie.

Oldřich Kašpar, Dějiny Karibské oblasti, Praha Nakladatelství Lidové noviny 2002, 186Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1