Simona Binková, Josef Opatrný, 77 zajímavostí z Mexika"Když v roce 1828 přijel z inspekční cesty severním mexickým pohraničím generál Terrán, významný přestavitel mexické armády zpět do hlavního města, šokovaly závěry jeho obsáhlé zprávy nejen presidenta a ministry, ale po zveřejnění v tisku celou mexickou veřejnost. "Jestliže nedojde okamžitě ke změně situace, je ztráta Texasu pouze otázkou času," prohlašoval s jistotou Terrán."
Oldřich Kašpar za spolupráce Evy Mánkové, Dějiny Mexika, Praha, Nakladatelství Lidových novin 1999, 184n

"Santa Anna vydal rychle několik dekretů, jež měly zabránit nejhoršímu. V Mexiku budou trpěni jen ti cizinci, kteří dodržují místní zákony. Všichni Američané žijící v Texasu bez povolení musí zemi opustit. Dekrety však přišly pozdě a jejich tón přijali anglicky mluvící Texasané s velkou nelibostí. Přes hranice i nadále přicházely zástupy nových přistěhovalců a obě strany viděly nevyhnutelnost vojenského střetnutí. Santa Anna shromáždil armádu a postupoval k severu. Texaští osadníci vedení Samem Houstonem (1793-1863) odpověděli vyhlášením nezávislosti a vytvářením oddílů milice. Jejich příslušníci si říkali rangers- hraničáři. Houston měl pověst zdatnéhoválečníka. Do Texasu přišel z Kentucky, kde svedl řadu vítězných bitev s Indiány. Chápal, že je amerických Texasanů stále ještě málo na to, aby mohli začít válku proti Mexiku, a tak posílal do Washingtonu jednoho posla za druhým. Žádal pomoc a sliboval nejlepší půdu dalším osadníkům. Mexičané čekali rychlé vítězství. V jejich přesvědčení je utvrzovala velká početní převaha a sebevědomé projevy Santa Anny prorokující útěk Texasanů ještě před začátkem střetnutí. U osady Alamo došlo k první větší srážce."
Oldřich Kašpar za spolupráce Evy Mánkové, Dějiny Mexika, Praha, Nakladatelství Lidových novin 1999, 185

"Po několika dnech Mexičané Alamo dobyli a naplnili slova svojí válečné písně, povraždili všechny ženy a děti. Muži už předtím padli při obraně palisády. Zprávy o krveprolití v Alamu však americké Texasany nezlomily. Houston připravil i řeky San Jacinto bezstarostně postupujícím Mexičanům past. S výkřikem "Pamatujte na Alamo" zaútočili hraničáři na mexické vojáky a na hlavu je porazili. Jen části Mexičanů se podařilo utéci. Stovky pěšáků padly a většinu lokony Houston zajal. Mezi zajatci byl sám Santa Anna. Ten musel písemně uznat nezávislost Texasu, aby si vůbec zachránil život."

Mexická vláda Santa Annovu kapitulaci odmítla a po dlouhém zdráhání přistoupila na zprostředkování evropských mocností, které už situace v Texasu silně zneklidňovala."
Oldřich Kašpar za spolupráce Evy Mánkové, Dějiny Mexika, Praha, Nakladatelství Lidových novin 1999, 185

"Uznáním texaské nezávislosti válka skončila. Rodina amerických států se rozšířila o dalšího člena. Jeho vlajka s osamělou hvězdou nápadně připomínala prapor USA, odkud přicházelo do Texasu mnoho nových obyvatel. Tvořili součást proudu přistěhovalců, postupujících z východu na západ a jihozápad."
Oldřich Kašpar za spolupráce Evy Mánkové, Dějiny Mexika, Praha, Nakladatelství Lidových novin 1999, 185Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1