Simona Binková, Josef Opatrný, 77 zajímavostí z Mexika"Pád Chapultepeku otevřel Scottovi cestu do srdce země.
V noci ze 13. na 14. září překonali američtí vojáci hradby obleženého města a následujícího dne vztyčili svoji vlajku na střeše presidentského paláce. Ani to však neznamenalo konec bojů. Mexičané přepadali nepřátelské hlídky, házeli na pochodující vojáky ze střech kamení. Nezastrašily je ani veřejné popravy, ani střelba na mexických ulicích a náměstích.
Hrdinství obyvatel hlavního města však už nemohlo změnit výsledek války. Santa Anna odstoupil z úřadu a opustil zemi. Jeho nástupce Pedro María Anaya zahájil jednání o ukončení válečného stavu. Po několika měsících dospěli vyjednavači v městě Guadalupe Hidalgo (dnes Ciudad Juárez) k dohodě.
Mexiko odstoupilo vítězům dvě pětiny svého dosavadního území, za něž dostalo 15 milionů dolarů. Velkou část takto získaných prostředků však obratem vynaložilo na potlačení indiánských povstání, která pokračovala až do roku 1849.
Ještě než opustili Američané svoje tábory v obsazeném Mexiku, začaly se šířit pověsti o nalezení zlata v Kalifornii, donedávna součásti mexického státu. Podle odhadů se zde jen v roce 1851 vytěžilo tohoto drahého kovu za padesát pět milionů dolarů. Ve srovnání s touto částkou (za pouhý jeden rok) představuje oněch patnáct milionů vyplacených washingtonskou vládou v roce 1848 opravdu směšnou sumu."

Oldřich Kašpar za spolupráce s Evou Mánkovou, Dějiny Mexika, Praha, Nakladatelství Lidových novin 1999, 190Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1