Simona Binková, Josef Opatrný, 77 zajímavostí z Mexika"Některé dobrovolně, jiné z donucení. Santa Annovi vojáci je přivedli do přístavu prostě násilím a tam je posadili na lodi odplouvající do Evropy nebo USA.
Ve Veracruzu čekal ve staré španělské pevnosti na deportaci Benito Juárez (1806-1872), čistokrevný Indián, Zapoték ze státu Oaxaca, ten se nelišil od svých liberálních druhu pouze věkem, bylo mu v té době již k padesáti, ale především bohatými životními zkušenostmi. Jako sirotek musel od dětství velmi tvrdě pracovat, ale usmálo se na něj také štěstí. Jeho zaměstnavatele udivila snaha mladého Indiána zvládnout dokonale španělštinu, a protože měl pro jeho úsilí pochopení,, požádal oaxackého knihaře, aby jej zaměstnal a přitom učil španělsky. Nakonec Juárez přestal pracovat ve skladu a začal pomáhat v knihařské dílně, jejíž majitel s úžasem sledoval pokroky svého žáka.
Vrozená inteligence pomohla Juárezovi později i při studiu v oaxackém semináři a na Institutu věd a umění, kde se věnoval právu."


Oldřich Kašpar za spolupráce s Evou Mánkovou, Dějiny Mexika, Praha, Nakladatelství Lidových novin 1999, 191n
Filozofická fakulta UK v Praze, Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 1